Fogalmak és feltételek

A www.obu1.eu honlapon megtekintett termékek látogatása, használata vagy rendelése az alábbiakban részletezett Használati feltételek elfogadását jelenti. A honlap megfelelő használata érdekében ajánlatos gondosan elolvasni az Fogalmak és feltételek.

Az www.obu1.eu honlapot az ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE SRL cég kezeli, székhelye Timisoara, jud. Timis, Str. Gheorghe Dima 300079, nr .1, Románia, cégjegyzékszáma: J35/3580/1994, adószáma: RO6825562.
Fenntartjuk a jogot a jelen Fogalmak és feltételek és a www.obu1.eu weboldalon történő előzetes bejelentés nélküli változtatásokra. Megtekintve oldalunkat mindig elolvashatja a Fogalmak és feltételek legfrissebb változatát.

Az Ön felhasználói kötelezettségei:
• engedélyezze, hogy a szállító telepítse a készülékeket az Ön gépjárműveire;
• tartsa be a szállító ajánlásait a felszerelt készülékek hardveres működtetésére vonatkozóan;
•  a szerződés záradékainak megfelelően fizesse ki a szállítónak a készülékek ellenértékét ;
•  szerezze meg a jármű tulajdonosának a hozzájárulását, hogy telepítse az OBU One-t a gépjárművekre;
• a www.hu-go.hu webhelyen írja be a számlájára az OBU PIN-t és az OBU ID-t (azonosító számot), és töltse fel a bankszámláját még mielőtt a járművel Magyarország területére lép;
•  a szerződés teljes időtartamára a szerződés tárgyát képező gépjárművekre ragassza fel és hagyja felragasztva a kapott matricákat;
• az A24 közúti segélyszolgálat megvásárlása esetén tartsa be a vonatkozó szállítási szerződést az ott bemutatott Fogalmak és feltételeknek megfelelően, és forduljon közvetlenül az A24 közúti segélyszolgálat Szállítóhoz az adott szolgáltatással kapcsolatos helyzetekben;

Ár és fizetési mód:
Az árat a felhasználó által választott konfiguráció (alap szolgáltatás + opciók / szolgáltatások) határozza meg, melyet a megrendelőlapon vagy az online áruházban a www.obu1.eu címen talál.
A megrendelési űrlap és az online rendelés visszaigazolása tartalmazzák a szerződés pénzneméről és az ügyfél által választott konfiguráció teljes értékéről szóló információkat.

Az OBU One rendszer leszerződése a www.obu1.eu weblapon online megrendelés alapján lehetséges. A fizetést online a kártyával (a PayU gateway-en keresztül ), utánvétel vagy fizetési megbízás útján lehet teljesíteni.
A szállító leszállítja a berendezéseket, és a kapcsolódó szolgáltatásokat csak a számla kiegyenlítése után teljesíti. Az OBU One készülékek telepítését mind az ügyfél, mind a szállító által elvégezhető. Saját telepítés után az ügyfél felelőssége, hogy bejelentse a szállító támogató munkatársainak, hogy megkapja a OBU PIN-t és OBU ID azonosító adatait.

Ezeket az információkat a megrendelőnek a www.hu-go.hu weblapon megnyitott számlán kell megadnia. Az ilyen információk hiánya és/vagy a www.hu-go.hu weboldalon megnyitott ügyfelek számláján való rossz adatpárosítás a magyar hatóságok bírságait eredményezheti.

Berendezések szállítása és felszerelése:
A berendezés leszállítása az OBU számla és telepítési szolgáltatások kifizetésétől számított 10 napon belül történik meg. A rendszer üzembe helyezéséhez felhasználónak a szállítót legalább 48 órával korábban értesítenie kell a járművek rendelkezésre állásáról. A szállító az ügyfél költségére, annak telephelyére vagy beszerelés céljából közvetlenül a felhatalmazott szervizhez szállítja.

Az OBU One telepítése kötelező a jármű elektromos rendszerének állandó csatlakoztatásával és a SafeFleet Portal alkalmazás összes funkcionális tesztelésével. Ellenkező esetben nem vállalunk felelősséget a megfelelő működésért.
A telepítés általában 30-45 percig tart, de a jármű típusától, az elektromos berendezés műszaki állapotától, az opcionális tartozékok számától stb. függően változhat.
A telepítéskor a felhatalmazott szerviz egy 23 × 7 cm-es matricát ragaszt a “GPS-el nyomkövetés. Megoldás a www.safefleet.ro-val.” szöveggel és egy QR-kóddal.

A beszerelést a szállító hivatalos szervizközpontjában végzik, és ha ez nem lehetséges, akkor a szerviz képviselője kiszáll a felhasználó telephelyére 0,2 euro + áfa/km díj ellenében.
A szállító felhatalmazott szervizei a szállítótól független szervezetek és egyedül felelősek a saját tevékenységükért.
A szállító nem vállal felelősséget a felhasználó szervize általa okozott károkért. A telepítést a felhasználó saját költségére is elvégezheti, mely esetben nincs garancia a telepítés kivitelezésére.
Az A24 közúti segélyszolgálat keretében beszerelt berendezésekre továbbra is az A24-es szerződés rendelkezései vonatkoznak.

Szerzői jogok (Copyright)
A www.obu1.eu webhely teljes tartalma, beleértve a szövegeket, képeket, grafikákat, webes grafikai elemeket szkripteket és egyéb adatokat, az S.C. ETA AUTOMATIZÁCIÓK INDUSTRIAL S.R.L. cég vagy a beszállítói tulajdona és azt a szerzői jog és a szellemi tulajdonról szóló Törvény védi. A www.obu1.eu webhelyről vagy a fentiekben felsorolt elemek bármelyikének írásbeli engedélye nélkül történő használata a hatályos jogszabályoknak megfelelően büntetendő. A szellemi tulajdonjogok megsértése esetén jelentse a jogsértést a sales@safefleet.eu e-mail címen.

Titoktartási politika
A fizetési csalásokkal kapcsolatos jogviták/viták esetén a személyes adatai az Ön beleegyezése nélkül a következő címzettek számára közzétehetők: Az online fizetésekben érintett bankok, a nemzetközi bankkártya szolgáltatók/termékek, illetőleg a törvénynek megfelelően, az illetékes intézmények által.
A 677/200 törvény rendelkezései szerint az ügyfeleink a következő jogokkal rendelkeznek:
1) Az információhoz való jog (12. cikkely)
2) Az adatokhoz való hozzáférés joga (13. cikkely) – a jogot, hogy kérésre és ingyenesen kérje egy évre hogy tájékoztassák őt, ha az őt illető adatokat az adatfeldolgozó használja vagy sem.
3) A beavatkozáshoz való jog (14. cikkely) – az adatkezelőtől írásban és díjmentesen az alábbiakat kérheti:
a) hogy a hiányos, pontatlan vagy jogellenes adatokat helyesbítse, frissítse, blokkolja vagy törölje;
b) hogy a jogellenes személyes adatokat névtelen adattá alakítása át;
c) hogy értesítse a harmadik feleket az a) és b) pontok alattiakkal kapcsolatosan.
4) Az ellenzékhez való jog (15. cikkely) – a saját helyzetére vonatkozó megalapozott és jogos indokok alapján ingyenesen és írásban ellenezze, hogy az általa megjelölt egyes adatai feldolgozás tárgya legyen.
5) A jog, hogy az igazságszolgáltatáshoz forduljon (18. cikkely) – a jog, hogy az igazságszolgáltatáshoz forduljon, a törvény által biztosított jogok védelme céljából, és amelyeket megsértettek.
6) A jog, hogy a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be (25. cikkely).
Termékeket illető felelősségek

A S.C ETA INDUSTRIAL AUTOMATIONS S.R.L. cég nem vállal felelősséget, és nem tehető felelőssé a fent említett e honlapon keresztül megvásárolt termékek használatából eredő károkért, ha a gyártó által előírtaktól eltérő célokra lettek használva. A termék visszaküldése az OG 130/2000. sz. román Kormányhatározat előírásainak megfelelően történhet.

Visszaküldési politika
Ha elégedetlen a www.obu1.eu webhelyen megvásárolt termékekkel, és szeretné lemondani a vásárlást, és hogy egyúttal visszakapja a pénzt, 14 napos eljárási idővel alatt a szakemberekkel kötött szerződések fogyasztói jogairól, valamint egyes jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló 34/2014-es számú román sürgősségi rendelet rendelkezései szerint kérheti a termékek visszaküldését.
A távértékesítési szerződés alatt a kereskedő és a fogyasztó közötti termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződést megkötését jelenti, a kereskedő által szervezett értékesítési rendszeren belül, amely a szerződés megkötését megelőzően és annak megkötésekor kizárólag, egy vagy több távolsági kommunikációs technikát alkalmaz.
A 14 napos visszaküldési jog csak azoknak az ügyfeleknek szól, akik online termékeket vásároltak a www.obu1.eu webhelyről.
Az ügyfélnek jogában áll a szerződést egyoldalúan, távközlés által, 14 napon belül minden büntetés és bármilyen indok nélkül felmondania. A lemondás joga nem vonatkozik a jogi személyekre.

E jog gyakorlásának 14 napos határideje megkezdődik:
a) a szolgáltatási szerződések esetében a szerződéskötés megkötésének időpontjában;
b) azon a napon, amikor a fogyasztó, harmadik személy, vagy a fogyasztó által a fuvarozó kivételével megjelölt harmadik személy a termékek fizikai birtokába jut az értékesítési szerződések esetén, vagy
(i) ha a fogyasztó egyetlen rendelés alapján több terméket rendel, amelyek külön-külön kerülnek leszállításra, azon a napon, amikor a fogyasztó vagy a fogyasztó által a fuvarozó kivételével megjelölt harmadik személy az utolsó termék fizikai birtokába jut;
(ii) a több tételből vagy alkatrészből álló termék szállítása esetén azon a napon, amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által a fuvarozó kivételével megjelölt harmadik személy az utolsó terméket vagy az utolsó alkatrész fizikai birtokába jut;
(iii) a termékek meghatározott időtartamra történő rendszeres szállítására vonatkozó szerződések esetében azon a napon, amikor a fogyasztó vagy a fogyasztó által a fuvarozó kivételével megjelölt harmadik személy az első termék fizikai birtokába jut;

Az elállási jogról szóló információk elhallgatása
Ha a szolgáltató a az OUG 34/2014 rendelkezéseinek megfelelően nem ismertette a fogyasztónak a tájékoztatás az elálláshoz való jogát, akkor az elállási időszak a kezdeti 14 napos elállási időszak vége utáni 12 hónapon belül jár le.
Ha a szállító a fogyasztó számára az elálláshoz való jogát illető tájékoztatást a termék/szolgáltatás teljesítésének időpontjától számított 12 hónapon belül közölte, a fenti szakaszban foglaltak szerint az elállási időtartam 14 napon belül lejár, attól a naptól számítva, amikor a fogyasztó megkapja ezeket az információkat.
A szállító kötelezettségei elállás esetén
A beszállító indokolatlan késedelem nélkül, a törvény rendelkezéseivel összhangban visszatérít a fogyasztónak minden, a fogyasztó által fizetett összeget, beleértve, esetenként a kézbesítés költségeit, és minden esetben legkésőbb 14 nappal azt követően, hogy értesítve volt arról, hogy a fogyasztó elállt a szerződéstől. A beszállító a fent említett összegeket ugyanolyan fizetési módokkal téríti meg az összegeket, mint a fogyasztó által az eredeti tranzakció során alkalmazott módot, kivéve, ha a fogyasztó más visszafizetési módot elfogadott, és feltéve, hogy a fogyasztó nem fizeti meg a visszatérítés utáni díjat. A jelen szakasz első bekezdésének sérelme nélkül a szállítónak nem köteles megtérítenie a többletköltségeket abban az esetben, ha a fogyasztó kifejezetten más típusú szállítást választott, mint a szakemberek által ajánlott szokásos szállítás. Hacsak a szállító nem ajánlotta fel maga a termék visszaszerzését, az értékesítési szerződések esetén a szállító a visszatérítést az eladás tárgyát képező termékek átvételének napjáig elhalaszthatja, vagy addig, amíg a fogyasztótól nem kap arra bizonyítékot, hogy a termékeket elküldte a szállítónak, a legközelebbi dátumot véve számításba.

A fogyasztó kötelezettségei elállás esetén
A 34/2014 sz. Rendelet szerint a fogyasztó csak a termékek visszaküldésének közvetlen költségeit viseli, hacsak a szakember nem vállalja azon költségek viselését, vagy ha a szakember nem tájékoztatta a fogyasztót arról, hogy ezeket a költségeket a fogyasztónak kell viselnie. Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetében, amikor a termékeket a szerződés megkötésekor a fogyasztó otthonába szállították, a szakember a saját költségén veszi át a termékeket, ha a termékeket a természetüknél fogva nem lehet postán visszaküldeni.

Kivételek az elállási jog alól
Mentesülnek az elállási jog alól a távolsági szerződések esetén és az üzleti helyiségeken kívül kötött szerződések tekintetében:
– teljes körű szolgáltatást nyújtó szolgáltatási szerződések, ha a végrehajtás a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezése mellett megkezdődött, és miután megerősítette, hogy tudomást szerzett arról, hogy a szerződés teljes végrehajtása után elveszíti az elállási jogát;
– olyan termékek vagy szolgáltatások értékesítése, amelyek ára függ a pénzügyi piac ingadozásától, amelyet a szakember nem tud ellenőrizni, és amely előfordulhat az elállási időszak alatt;
– a fogyasztók előírásainak megfelelő vagy egyértelműen személyre szabott termékek szállítása;
– romlandó vagy rövid lejáratú termékek szállítása;
– olyan zárt termékek biztosítása, amelyeket egészségügyi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, és amelyeket a fogyasztó kibontott;
– olyan termékek szállítása, amelyek a szállítás után természetüknél fogva elválaszthatatlanul keverednek a többi elemmel;
– az olyan alkoholtartalmú italok értékesítése, amelyek árát az adásvételi szerződés megkötésekor állapították meg, amelynek kézbesítését nem lehet 30 napot megelőzően elvégezni, és amelynek tényleges értéke a piac ingadozásától függ, amelyet a szakember nem tud ellenőrizni;
– olyan szerződések, amelyekben a fogyasztó kifejezetten kérte a szakembert, hogy szálljon ki hozzá a sürgős javítási vagy karbantartási munkák elvégzése céljából. Ha egy ilyen látogatás során a szakember a fogyasztó által kifejezetten kértektől eltérő szolgáltatásokat nyújt vagy a karbantartási vagy javítási munkák elvégzéséhez elengedhetetlen pótalkatrészektől eltérő termékeket szállít, az elállási jog azokra a kiegészítő szolgáltatásokra vagy termékekre vonatkozik;
– lezárt hang- vagy videofelvételek, illetve lezárt számítógépes programok szállítása, amelyeket a kézbesítést követően kibontottak;
– újságok, folyóiratok és képeslapok szállítása, az ilyen kiadványok kiadására vonatkozó előfizetési szerződések kivételével;
– árverésen kötött szerződések;
– nem lakossági célú szállásszolgáltatás, árufuvarozás, autóbérlés, vendéglátás vagy szabadidős tevékenység, amennyiben a szerződés meghatározott időpontot vagy teljesítési időt ír elő;
– a digitális tartalmat nem anyagi alapon szállítják, ha a szolgáltatás a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével megkezdődött, és miután megerősítette, hogy tudomást szerzett arról, hogy elveszíti visszavonási jogát.
A termékek visszaküldésével kapcsolatos bármely részletre vagy bizonytalanság esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailen vagy a www.obu1.eu weboldalon megjelenő telefonszámokon.

Egyes távolsági kommunikációs technikák használatának korlátozása
1. Cikk. – Az alábbi távközlési technikák a fogyasztó előzetes hozzájárulását igénylik:
a) automatikus beavatkozás nélküli hívórendszer (automatikus hívás);
b) távmásoló (fax);
c) e-mail cím.

2. Cikk. – Más távközlési technikák használata, amelyek nem tartoznak az 1. ciikkel alá nem engedélyezett, ha a fogyasztó azok használatát megtiltja.
A távoli kommunikációs technikák listája:
a) címzetlen nyomtatvány ;
b) címzett nyomtatvány ;
c) formanyomtatvány levél;
d) nyomtatott reklám megrendeléssel;
e) katalógus;
f) telefon emberi beavatkozással;
g) telefon emberi beavatkozás nélkül (telefonos válaszadó automata, audiotext);
h) rádió;
i) videofon (képes telefon);
j) videotext (mikroordinátor, Tv képernyő billentyűzettel vagy érintőképernyővel);
k) elektronikus posta (e-mail);
l) távmásoló (fax);
m) televízió (televíziós vásárlás).

Jogviták
Az oldalon található termékek használatával, megtekintésével vagy megvásárlásával a felhasználó tudomásul vette, hogy a román törvények szabályozzák a fenti Fogalmak és feltételeket és bármely olyan vitát, amely felmerülhet a felhasználó és a S.C. ETA INDUSTRIAL AUTOMATIONS S.R.L. cég között. Esetleges vita esetén az S.C.ETA INDUSTRIAL AUTOMATIONS S.R.L. cég és ügyfelei között, legalább 30 munkanapon belül a felek békés úton próbálják megoldani azokat. Ha a békés úton való rendezés nem lehetséges, a konfliktust az illetékes bíróság oldja meg a hatályos román jogszabályokkal összhangban.
Vegyes rendelkezések
Ha a fenti záradékok valamelyike érvénytelenné vagy alkalmazhatatlanná válik, függetlenül az októl, ez nem érinti a többi záradék érvényességét. A megrendeléssel egyidejűleg az ügyfél feltételek nélkül elfogadja a Fogalmakat és feltételeket, amelynek értéke megegyezik egy érvényesen megkötött szerződéssel. A jelen Fogalmak és feltételek elfogadásával az ügyfél teljes mértékben vállalja a www.obu1.eu virtuális üzletből való vásárlásból származó jogokat és kötelezettségeket.

Általános üzleti feltételek
Az ETA Automatizari Industriale SRL cég Általános Üzleti Feltételek szerint OBU berendezéseket és kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt. Az ügyféln el kell fogadja a következő feltételeket melyiket lementhet pdf-ben a következö linkben: Általános üzleti feltételek